Pohyblivé pracovné plošiny

Výchova a vzdelávanie osôb obsluhujúcich pohyblivé pracovné plošiny

O kurze

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti o spôsoboch a postupoch obsluhy jednotlivých druhov pohyblivých pracovných plošín so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený Doklad na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá nie je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

Doklad obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb obsluhujúcich pohyblivé pracovné plošiny

  • ukončená základná školská dochádzka,
  • vek najmenej 18 rokov,

Rozsah kurzu

  • Základný kurz – 3 hodiny
  • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny

Opakované oboznamovanie 

Počas opakovaného oboznamovania sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe pohyblivých pracovných plošín.

  • Opakované oboznamovanie každých 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
Cena kurzu

Základný kurz od 70 €/osoba 

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Online prihláška
Prihláška

    Stroje a zariadenia na zemné práce

    Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

    Ostatné stroje a zariadenia

    Trieda

    Druhy

    Druhy lešenia

    Kontaktné údaje


    Adresa trvalého bydliska:
    Stiahnite si prihlasovací formulár alebo využite našu online prihlášku.

    GDPR

    • Osobné údaje

    Osobné údaje