BOZP

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

O kurze

Cieľom výchovy a vzdelávania je poskytnúť zamestnancom a vedúcim zamestnancom základné informácie o platných predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sprostredkovať im výklad týchto predpisov a dať im návod na ich účinné uplatňovanie v praxi. Cieľom je aj poskytnúť účastníkom kurzu praktické návody ako organizovať bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku, priblížiť uchádzačom nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré sa vyskytujú pri vykonávanej pracovnej činnosti a aké opatrenia majú byť prijaté na ich zníženie alebo úplnú elimináciu.

 

Rozsah kurzu

 • Základné oboznamovanie zamestnancov – 3 hodiny
 • Opakované oboznamovanie zamestnancov – 3 hodiny

Opakované oboznamovanie zamestnancov

Počas opakovaného oboznamovania sa účastníci kurzu oboznámia s aktuálnymi zmenami v legislatíve a poznatkami v oblasti bezpečnosti a ochrany práce podľa charakteru vykonávanej práce, pracovnej úrazovosti a chorobách z povolania a inými poznatkami podľa charakteru vykonávanej práce.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.
Cena kurzu 

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte. (Cena dohodou)

Online prihláška
Prihláška

  Stroje a zariadenia na zemné práce

  Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

  Ostatné stroje a zariadenia

  Trieda

  Druhy

  Druhy lešenia

  Kontaktné údaje


  Adresa trvalého bydliska:
  Stiahnite si prihlasovací formulár alebo využite našu online prihlášku.

  GDPR

  • Osobné údaje

  Osobné údaje