Zdvíhacie zariadenia

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení

O kurze

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti o spôsoboch a postupoch obsluhy jednotlivých druhov zdvíhacích zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení sa vykonáva v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený Doklad na obsluhu zdvíhacieho zariadenia v zmysle § 16 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Doklad na obsluhu zdvíhacích zariadení

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb  na obsluhu zdvíhacích zariadení

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – od 3 hodín (v závislosti od zložitosti zdvíhacieho zariadenia) 
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny

Opakované oboznamovanie 

Počas opakovaného oboznamovania sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe zdvíhacích zariadení.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
Cena kurzu

Základný kurz od 70 €/osoba 

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba


Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Skupina A
Skupina B
Skupina C
 • Aa žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu
 • Ab pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m
 • Ac výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to:
  1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,
  2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,
  3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,
  4. zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,
 • Ad stavebný výťah
  1. na prepravu osôb a nákladu,
  2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,
 • Ae regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,
 • Af pohyblivé schody a chodníky,
 • Ag lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek,
 • Ah výsuvný rebrík s motorovým pohonom,
 • Ai zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom:
  1. na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 1,5 m, alebo ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1,5 m nad terén, napríklad kolotočom,
  2. horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m,
 • Aj pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v
  1. hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám,
  2. dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,
 • Ak zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla
 • Ba zariadenie, ktorým je:
  1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
  2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
 • Bb zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,
 • Bc prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to:
  1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
  2. zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),
 • Bd špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to:
  1. zdvíhacia rampa,
  2. zdvíhacia plošina,
  3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
  4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,
 • Be nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu,
 • Bf zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m,
 • Bg regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie,
 • Bh javiskové zariadenie s ľudským pohonom,
 • Bi schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.
 • Ca prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie lano, reťaz, popruh, pás, hák, strmeň,
 • Cb technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie,
 • Cc technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,
 • Cd ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.
 • Online prihláška
  Prihláška

   Stroje a zariadenia na zemné práce

   Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

   Ostatné stroje a zariadenia

   Trieda

   Druhy

   Druhy lešenia

   Kontaktné údaje


   Adresa trvalého bydliska:
   Stiahnite si prihlasovací formulár alebo využite našu online prihlášku.

   GDPR

   • Osobné údaje

   Osobné údaje