Lešenári

Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia

O kurze

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné na montáž a demontáž lešenia so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a praktickou skúškou a následne im bude vystavený Preukaz lešenára v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Preukaz lešenári

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní osôb na montáž a demontáž lešenia

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť  – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec).

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – 34 hodín
 • Opakované oboznamovanie –  3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 4 hodiny

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci súvisiacich s výkonom činnosti lešenára.

 • Opakované oboznamovanie každých 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.

Druhy lešenia

 • A – rúrkové lešenie
 • B – podporné lešenie
 • C – pojazdné a voľne stojace lešenie
 • E – stavebný plošinový výťah
 • F – dielcové lešenie
 • D – drevené lešenie
Cena kurzu

Základný kurz – 90 €/osoba

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 40 €/osoba

Online prihláška
Prihláška

  Stroje a zariadenia na zemné práce

  Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

  Ostatné stroje a zariadenia

  Trieda

  Druhy

  Druhy lešenia

  Kontaktné údaje


  Adresa trvalého bydliska:
  Stiahnite si prihlasovací formulár alebo využite našu online prihlášku.

  GDPR

  • Osobné údaje

  Osobné údaje