Poľnohospodárske stroje

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

O kurze

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle v zmysle §16 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb  na obsluhu poľnohospodárskych strojov a zariadení

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec),
 • v prípade, že nie ste držiteľom vodičského oprávnenia Vám bude doklad vydaný len s obmedzením na pracovisko.

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – 16 hodín
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 6 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.

Skupiny poľnohospodárskych strojov a zariadení

 • samochodné rezačky,
 • obilné kombajny, 
 • špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín
Cena kurzu

Základný kurz – od 150 €/osoba

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 40 €/osoba

Online prihláška
Prihláška

  Stroje a zariadenia na zemné práce

  Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

  Ostatné stroje a zariadenia

  Trieda

  Druhy

  Druhy lešenia

  Kontaktné údaje


  Adresa trvalého bydliska:
  Stiahnite si prihlasovací formulár alebo využite našu online prihlášku.

  GDPR

  • Osobné údaje

  Osobné údaje