Stavebné stroje

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

O kurze

Počas kurzu účastníci získajú teoretické vedomosti potrebné na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci kurzu ukončia výchovu a vzdelávanie písomným testom a následne im bude vystavený písomný doklad o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Doklad o obsluhe stavebných strojov

Podmienky účasti na výchove a vzdelávaní  osôb na obsluhu stavebných strojov a zariadení:

 • ukončená základná školská dochádzka,
 • vek najmenej 18 rokov,
 • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov (SZČO / zamestnanec),
 • v prípade, že nie ste držiteľom vodičského oprávnenia Vám bude doklad vydaný len s obmedzením na pracovisko.

Rozsah kurzu

 • Základný kurz – 16 hodín
 • Opakované oboznamovanie – 3 hodiny
 • Aktualizačná odborná príprava – 6 hodín

Opakované oboznamovanie a aktualizačná odborná príprava

Počas opakovaného oboznamovania a aktualizačnej odbornej prípravy sa účastníci kurzu oboznámia so zmenami v právnych predpisoch a ostatných právnych predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s aktuálnymi poznatkami súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri obsluhe vybraných stavebných strojov a zariadení.

 • Opakované oboznamovanie každých 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.

Skupiny stavebných strojov a zariadení

Stroje a zariadenia na zemné práce

 • 1 A  – dozér
 • 1 B – rýpadlo a hĺbidlo
 • 1 C – nakladací a vykladací stroj
 • 1 D – fréza a ryhovač
 • 1 E – skrejper
 • 1 F – rúrový ukladač
 • 1 G – valec

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

 • 2 – betonárka

Ostatné stroje a zariadenia 

 • 3 A – špeciálny motorový snehový stroj
 • 3 B – kompresor
Cena kurzu

Základný kurz od 100 €/osoba

 • jeden stavebný stroj – 100 €/osoba
 • dva stavebné stroje – 190 €/osoba
 • tri stavebné stroje – 270 €/osoba
 • každý ďalší stroj – 60 €/osoba

Opakované oboznamovanie – 20 €/osoba

Aktualizačná odborná príprava – 40 €/osoba

Online prihláška
Prihláška

  Stroje a zariadenia na zemné práce

  Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí

  Ostatné stroje a zariadenia

  Trieda

  Druhy

  Druhy lešenia

  Kontaktné údaje


  Adresa trvalého bydliska:
  Stiahnite si prihlasovací formulár alebo využite našu online prihlášku.

  GDPR

  • Osobné údaje

  Osobné údaje