Pamätaj! Tvoja rodina ťa potrebuje!

Pracuj bezpečne

Kurzy a školenia

Prejsť na ponuku kurzov

Ponúkame školenia a kurzy zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri výkone rôznych profesií a výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov. 

Našim klientom ponúkame komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP). 

Prečo práve my?

Naším hlavným cieľom je, aby uchádzači výchovy a vzdelávania dbali na BEZPEČNOSŤ nie len svoju, ale aj bezpečnosť svojich kolegov pri výkone povolania. Počas kurzov je uchádzačom vštepovaná najmä myšlienka, aby sa v zdraví vrátili domov za svojimi rodinami a priateľmi. 

GDPR

  • Osobné údaje

Osobné údaje