Category

Kurzy

Poľnohospodárske stroje

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

Obsluha motorovej píly pri inej činnosti

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Obsluha motorovej píly pri ťažbe dreva

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

Lesné stroje

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení

Viazač bremien

Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Zdvíhacie zariadenia

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení

Pohyblivé pracovné plošiny

Výchova a vzdelávanie osôb obsluhujúcich pohyblivé pracovné plošiny

Elektrotechnici

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo prevádzky (§21 - §23)

Stavebné stroje

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

BOZP

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
1 2

GDPR

  • Osobné údaje

Osobné údaje